NAŠE SLUŽBY

Je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom využívame rôzne metódy s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na úrovni nižšej, než sú dosahované ekonomické straty.

VIAC

Likvidácia ploštice posteľnej so zárukou! Využívame najmodernejšie a najúčinnejšie nemecké prípravky bez zápachu a zanechania stôp, bez potreby opustiť priestor. Detekujeme ploštice najmodernejšími feromónovými lapačmi so 100% úspešnosťou.

VIAC

Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.).

VIAC

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Zníži sa tým riziko prenosu infekcií a ochorení.

VIAC

Ponúkame pravidelné aj jednorazové upratovanie administratívnych budov, bytových aj nebytových priestorov. Zabezpečujeme čistenie a dezinfekciu podkroví a iných rizikových priestorov. Vypratávame a likvidujeme odpady zo suterénov obytných domov a mnohé iné.

VIAC

Deratizačné a upratovacie služby

plosticeVitajte na stránke spoločnosti Slovenská deratizačná služba.

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou vysokokvalitných a cenovo výhodných služieb:

Deratizácie, Dezinfekcie a Dezinsekcieširokého spektra čistiacich a upratovacích služieb, likvidácie odpadu a ďalších služieb uvedených v našej ponuke.

Vysoko profesionálny prístup, kvalitné a najnovšie technológie ocenilo veľa spokojných klientov, ku ktorým patria aj niektoré obce a mestské časti (napr. Staré Mesto, Petržalka), správcovské spoločnosti, nemocnice, školy, hotely a ubytovacie zariadenia, poľnohospodárske a výrobné podniky, ale aj potravinárske prevádzky a stravovacie zariadenia.

Naša firma má dlhoročnú tradíciu a široké skúsenosti v uvedených oblastiach.

Pracujeme s najmodernejšími vysoko účinnými prípravkami, schválenými Ministerstvom zdravotníctva SR, a zapísanými v CPCHL.

0
Rokov na trhu
0
Spokojných klientov
0%
Spoľahlivosť
0%
Univerzálnosť

PRE KOHO PRACUJEME

Reštaurácie

A Vaši zákazníci sa už nemajú čoho obávať

Byty

Pre pohodlie Vášho bývania

Domy

Pre pokojné užívanie si domáceho prostredia

Firmy

Pri práci Vás už nič nemusí rušiť

Mám záujem

KONTAKT

Slovenská Deratizačná Služba

Ivan Juráček

Lachova 9
851 03 Bratislava

Tel.: +421 911 145 461
Tel.: +421 908 788 321

E-mail: juracek.sds@centrum.sk