Deratizácia potkanov, myší

brownratJe systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom využívame rôzne metódy a prostriedky s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni, než sú úrovne dosahovaných ekonomických strát.

Pod pojmom Deratizácia rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.

Slovenská deratizačná služba pracuje iba s humánnymi prípravkami III. GENERÁCIE, schválenými MZ SR a zapísanými v CPCHL na reguláciu živočíšnych škodcov.

Každý z uvedených prípravkov je špecifický svojimi vlastnosťami a použitím, preto je nutné pred výkonom deratizácie konzultácia, poprípade obhliadka objektu. Radi Vám poradíme prípravok vhodný pravé pre Váš objekt.

V ponuke firmy je široké spektrum ďalších prípravkov, lepidlových a mechanických pascí a iných produktov komunálnej hygieny ktoré sú k dispozícii na špeciálne želanie zákazníka.

Pripomíname že ochrannú celoplošnú deratizáciu je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti, na základe nariadenia RUVZ Bratislava o celoplošnej deratizácii na území bratislavského kraja 2x ročne v termínoch apríl – október a v potravinárskych prevádzkach dokonca 4x do roka.

0
Rokov na trhu
0
Spokojných klientov
0%
Spoľahlivosť
0%
Univerzálnosť

Mám záujem