Dezinsekcia hmyzu

Likvidácia osích a sršních hniezd

antsDezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.).

Správnym bojom proti škodlivému hmyzu a iným článkonožcom sa zásadným spôsobom znižujú ekonomické straty v podnikoch a zlepšuje životné prostredie pre ľudí i zvieratá.
Dezinsekciu vykonávame pomocou dotykových alebo systémových prípravkov. Použitie záleží od miesta výskytu škodcu. Aplikácia postrekových látok môže byť formou ULV (veľmi malými kvapkami) postrekovačov, klasických postrekovačov, aerosólovými postrekovačmi.

Likvidácia osích a sršních hniezd

Každý z uvedených prípravkov je špecifický svojimi vlastnosťami a použitím, preto je nutné pred výkonom dezinsekcie konzultácia, poprípade obhliadka objektu. Radi Vám poradíme prípravok vhodný práve pre Váš objekt.

Cena deratizácie aj dezinsekcie sú orientačné a celková cena ošetrenia sa určuje po dohode s objednávateľom podľa konkrétneho objektu, obtiažnosti terénu, stupňa zamorenia a konkrétneho druhu obtiažneho hmyzu.

Práce vykonáva náš školený pracovník s osvedčením na výkon prác DDD.
Všetky ostatné úkony spojené s výkonom prác DDD, sú započítané v cene prípravkov.

0
Rokov na trhu
0
Spokojných klientov
0%
Spoľahlivosť
0%
Univerzálnosť

Mám záujem