Naše služby

Deratizácia


Je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom využívame rôzne metódy s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na úrovni nižšej, než sú dosahované ekonomické straty.


Viac

Likvidácia ploštíc


Likvidácia ploštice posteľnej so zárukou! Využívame najmodernejšie a najúčinnejšie nemecké prípravky bez zápachu a zanechania stôp, bez potreby opustiť priestor. Detekujeme ploštice najmodernejšími feromónovými lapačmi so 100% úspešnosťou.

Viac

Dezinsekcia


Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.).


Viac

Dezinfekcia


Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Zníži sa tým riziko prenosu infekcií a ochorení.


Viac

Upratovanie


Ponúkame pravidelné aj jednorazové upratovanie administratívnych budov, bytových aj nebytových priestorov. Zabezpečujeme čistenie a dezinfekciu podkroví a iných rizikových priestorov. Vypratávame a likvidujeme odpady zo suterénov obytných domov a mnohé iné.


Viac

PRE KOHO PRACUJEME

Reštaurácie

A Vaši zákazníci sa už nemajú čoho obávať

Byty

Pre pohodlie Vášho bývania

Domy

Pre pokojné užívanie si domáceho prostredia

Firmy

Pri práci Vás už nič nemusí rušiť

Mám záujem