Upratovacie služby

Pravidelné aj jednorazové upratovanie administratívnych budov, bytových aj nebytových priestorov.
Čistenie a dezinfekciu podkroví a iných rizikových priestorov.
Vypratávanie a likvidácia odpadov zo suterénov obytných domov.
Čistenie priemyselných objektov, vrátane čistenia technických zariadení a konštrukcii.
Vypratávanie a likvidácia odpadov.
Čistenie a dezinfekcia biologicky znečistených priestorov mestským vtáctvom.
Upratovacie a čistiace práce po stavebných a maliarskych prácach.
Umývanie okien a sklenených výplní.
Hĺbkové vysávanie a tepovanie kobercov, sedacích súprav, čalúnených súprav a iného príslušenstva.

Ostatné služby:
Dočisťovanie kontajnerových stojísk a odvoz veľkorozmerného odpadu podľa VZN HL.mesta SR č.12/20010 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky.

Zimná údržba prístupových chodníkov.

Montáž sieťových zábran proti mestskému vtáctvu do bytových aj nebytových priestorov obytných domov.

Záhradnícke služby a služby spojené s údržbou zelene.

Ďalšie špecifické práce podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Uvedené služby ponúkame jednorázovo aj celoročne. Celková cena za upratovacie práce sa po dohode s objednávateľom určuje podľa konkrétneho objektu, dostupnosti terénu a stupňa znečistenia.

0
Rokov na trhu
0
Spokojných klientov
0%
Spoľahlivosť
0%
Univerzálnosť

Mám záujem